Metasequoia glyptostroboides

Metasequoia glyptostroboides (dawn redwood). Princeton, NJ.