Liriodendron

Liriodendron (tuliptree). Baldpate Mountain, NJ.